Waarom huren?

Nu meer dan ooit staat het milieu centraal bij menig bedrijfseconomische alsmede politieke besluitvorming. Financiële doelstellingen dienen behaald te worden terwijl er in steeds grotere mate ook een milieu doelstelling parallel loopt. De rijksoverheid heeft in het programma Nederland Circulair 2050 de visie uiteengezet om van de Nederlandse economie, een circulaire economie te maken waarbij geen afval bestaat en alle grondstoffen worden hergebruikt.

Maatschappelijke doelstelling

Een belangrijk onderdeel van dit programma is het grondstoffen akkoord waarin is afgesproken om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, in het uitvoeringsprogramma 2019-2023 wordt concreet vorm gegeven aan dit grondstoffenakkoord en draagt dit tevens bij aan het behalen van Sustainable Development Goal 12 (SDG12), dat gaat over verantwoorde consumptie. De ambitie is om in 2030 een tussendoel te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).

Gedeeld gebruik = lagere kosten

Efficiënt gebruik van consumptiegoederen is een belangrijke schakel in de circulaire economie van de toekomst. Het huidige model waarbij een product als bezit gehouden wordt en voor een groot deel van de levensduur niet wordt gebruikt is achterhaald. Huren of leasen verhoogd het efficientieniveau van consumptiegoederen aanzienlijk, dit heeft als gevolg dat de productie afgeschaald kan worden en er dus ook minder grondstoffen en energie benodigd zijn om aan de vraag te voldoen. Daarbij komt dat gedeeld gebruik in plaats van bezit, ook betekend dat de kosten significant gedrukt kunnen worden waardoor dit mes aan 2 kanten snijdt, we spreken hier van een oprechte win-win situatie. 

Als ondernemer kan het überhaupt verstandig zijn om de keuze te maken een grote investering over een langere periode uit te spreiden. Huren kan dan een goede optie zijn. U zorgt er daardoor voor dat u meer liquide middelen overhoudt om andere investeringen te doen. Investeringen die uw bedrijf direct vooruit kunnen helpen, zoals een reclamecampagne, of een machine voor de technische werkplaats. Een daarbij komend voordeel is dat de maandelijkse kosten al van tevoren vast staan. Een bijkomend voordeel is dat hurendoor banken vaak niet wordt gezien als een langlopende lening en dus veel beter op uw balans staat.